Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Η ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε., δραστηριοποιείται στον χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας (logistics) του φαρμάκου. Πρόκειται για μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 2008 στο Κρυονέρι της Αττικής και από το 2012 μεταφέρθηκε στον Ασπρόπυργο Αττικής. Η ταχύτατη ανάπτυξή της συνδυάστηκε με τη δημιουργία 3 υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων ελεγχόμενης θερμοκρασίας στις οποίες καλύπτεται όλο το φάσμα της διαχείρισης φαρμακευτικών προϊόντων. Χάρη στην υψηλή εξειδίκευση του προσωπικού της, την αφοσίωση στους στόχους της και την επιβολή υψηλών προτύπων σε όλη τη διαδικασία αποθήκευσης και διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων, κατάφερε μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να κατακτήσει ένα σημαντικό μερίδιο της αγοράς, έχοντας συνάψει συνεργασία με μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες από τον χώρο της υγείας.

ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΜΑΣ

Να είμαστε ο Πάροχος Υπηρεσιών Pharma Logistics που προσφέρει την υψηλότερη ικανοποίηση πελατών στον Ελλαδικό χώρο, αναγνωρίζεται ως ο καλύτερος εργοδότης υπηρεσιών Logistics στην Ελλάδα και αναπτύσσεται με βιώσιμο τρόπο έχοντας προτεραιότητα την αποτελεσματική υποστήριξη του ασθενή και του ανθρώπου

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΑΣ

Είναι να παρέχουμε υπηρεσίες Pharma Logistics ποιοτικά και γρήγορα για τον ασθενή και τον άνθρωπο.

ΟΙ ΑΞΙΕΣ ΜΑΣ

ΠΟΙΟΤΗΤΑ - για εμάς σημαίνει Τήρηση των διαδικασιών, Τήρηση κανόνων υγιεινής & ασφάλειας, Συνεχής ανάπτυξη προσωπικού

ΥΠΕΥΘΥΝΟΤΗΤΑ - για εμάς σημαίνει Δίκαιη μεταχείριση, Υπέρβαση των αναγκών των πελατών, Συνέπεια προς την εταιρεία

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ – για εμάς σημαίνει Ομαδικότητα, Συνέργεια με τους πελάτες

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Παρότι η ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ Α.Ε. αριθμεί λίγα χρόνια ζωής, οι άνθρωποί της αθροίζουν πολλά χρόνια εμπειρίας και επιτυχούς σταδιοδρομίας στον χώρο του φαρμάκου. Τα στελέχη μας διακρίνονται για την αφοσίωση και την υψηλή εξειδίκευσή τους. Πιστεύουμε πως οι ιδιαιτερότητες των αγαθών που φυλάσσουμε και διακινούμε, απαιτούν ανθρώπους με ιδιαίτερη αντίληψη του ρόλου τους.

32.000 pallet capacity

ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ

26.000 τ.μ.

ΑΠΟΘΗΚΕΥΤΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ

800 pallet capacity

ΨΥΚΤΙΚΟΙ ΘΑΛΑΜΟΙ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Οι νέες εγκαταστάσεις της ΑΛΦΑ ΩΜΕΓΑ, δημιουργήθηκαν εξ αρχής, λαμβάνοντας υπόψη όλες τις απαιτήσεις των σύγχρονων μεθόδων αποθήκευσης και διανομής των προϊόντων υγείας.

Πιο συγκεκριμένα:

  • Η παραλαβή, αποθήκευση και διανομή πραγματοποιούνται στις αρμόζουσες συνθήκες περιβάλλοντος.
  • Όπου απαιτείται τηρείται ψυχρή αλυσίδα (2°C έως 8°C).
  • Προβλέπονται ειδικοί χώροι φύλαξης (ναρκωτικών, ακαταλλήλων, σπρέι κτλ.)
  • Υπάρχουν αυτόματες διαδικασίες άμεσης αποκατάστασης ηλεκτρικού ρεύματος σε περίπτωση απώλειας αυτού.
  • Πραγματοποιείται καταγραφή καθημερινών ενεργειών εσωτερικά αλλά και εξωτερικά για άμεση ανάκτηση σε περίπτωση βλάβης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η εταιρεία ΑΛΦΑΩΜΕΓΑ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη για τις διαδικασίες και τα συστήματα που εφαρμόζει κατά:

 

EN ISO 9001: 2015 EN ISO 13485: 2016 ISO/IEC 27001 : 2013 H.A.C.C.P.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΛΑΤΟΛΟΓΙΟ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Υπεύθυνο Κοινωνικής Ευθύνης της εταιρείας ΑλφαΩμεγα Α.Ε , στην ηλεκτρονική διεύθυνση social@alfaomega.gr

ETPA

Αρχική